Ritmusérzék-fejlesztő alkalmazás megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bank Balázs Lajos
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Kevésbé tapasztalt zenészek gyakori hiányossága, hogy a zenélés során rossz tempóval játszanak vagy a tempót nem képesek egyenletesen tartani. Ennek szerepe a dobosok esetében a legjelentősebb. Ahhoz, hogy ezt a hiányosságot korrigálják, az egyik lehetőség a metronóm használata, ami egy előre beállított tempó alapján határozza meg az ütések ideális helyét. A dolgozatom célja egy olyan alkalmazás fejlesztése volt, amely visszajelzést ad a felhasználóknak a játszott zene tempójáról és képes annak folyamatos követésére. Az általam elkészített alkalmazás a számítógép által vett hang alapján valósítja meg a tempó kijelzését. Emellett alkalmas a metronóm tempójától való eltérés visszajelzésére is.

A dolgozatom során megismerkedtem a digitális jelfeldolgozás lépéseivel és egy olyan algoritmust fejlesztettem ki, ami alkalmas a zene tempójának pontos kiszámítására. Az irodalomkutatás alkalmával meglévő tempófelismerő eljárásokat tanulmányoztam. A saját algoritmusomat ezek felhasználásával, igyekeztem kifejleszteni és alkalmassá tenni a probléma megoldására. A tervezés során több lehetőséget is kipróbáltam és összehasonlítottam ahhoz, hogy megtaláljam az ideális megoldást.

Az algoritmusok összehasonlításához Matlabot használtam, és előre rögzített hangfelvételek segítségével állapítottam meg az eljárások hatékonyságát. A legjobbnak ítélt megoldást végül C++ nyelven implementáltam, JUCE fejlesztőkörnyezet felhasználásával. Az elkészült grafikus program önállóan futtatható. Az alkalmazásom eredményeit végül összehasonlítottam a Matlabban kapott eredményekkel, így meggyőződve annak helyes működéséről.

Az elkészült szoftver több meglévő megoldást foglal magába. A tempófelismerő funkció más alkalmazások által elérhető mobiltelefonokra és számítógépekre. Az ütemen belüli pontosság kijelzéséhez pedig, eddig elektromos dobok használatára volt szükség. Az elkészített munkám célja volt, hogy mindkét funkciót egyben megvalósítsa és elérhetővé tegye azokat akusztikus hangszeren játszók számára is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.