Robotizált autóipari gyártócellák biztonságtechnikai megoldásainak kialakítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A modern gépkocsik iránti kereslet egyre nagyobb, és ezzel párhuzamosan a velük szemben támasztott minőségi követelmények is szigorodnak, miközben a gyártók igyekeznek termékpalettájukat is szélesíteni, így egyre gyakrabban jönnek ki új típusok. Ahhoz hogy ezt a rohanó tempót tartani tudják, a robotok által nyújtott pontosságra, sebességre, és rugalmas átalakíthatóságra van szükségük, így az automata gyártósorok már robotok százait alkalmazzák. Az egész gyártás köréjük épül fel, de még mindig szükség van az emberi jelenlétre, akkor is, ha ez egyre inkább a rendszer támogatására, a váratlan, nem tervezhető események kezelésére korlátozódik. Ahhoz, hogy egy ilyen rendszer megőrizhesse előnyeit, termelékenységét, el kell kerülni a baleseteket, a vagyoni károk kialakulását, és az ezek következtében kialakuló üzemszünetet. Ez az igény olyan erős és általános, hogy különféle irányelveket, és szabványokat hoztak létre a biztonságot garantáló rendszerek kialakításának szabályozására. A rendszerintegrátor feladata a gyártócellák megtervezése olyan módon, hogy az a vonatkozó szabványoknak megfelelően, biztonságosan működjön, s ez annál is inkább fontos számára, mert ezek be nem tartása esetén a felelősség őt terheli. Diplomatervem ehhez a területhez kapcsolódik, ismerteti a biztonsági vezérlések szabályozási hátterét, a releváns irányelveket és szabványokat, a cellában üzemelő robotok biztonságtechnikai megoldásait, és az ezek által nyújtott szolgáltatások azon körét, melyek a teljes biztonsági rendszerbe való illesztést segítik. A robot több más eszközzel együttműködve végzi a kijelölt feladatot, az együttes üzem felügyelete pedig további biztonsági komponensek bevonását igényli. Ezek kiválasztása a rizikóanalízis elvégzése után szintén a dolgozat részét képezi, részletesen indokolva a hozott döntéseket. Az áramkörszintű kapcsolatokat az Eplan Electric P8 tervező program segítségével készítettem el, ezután pedig a gyártási folyamat tulajdonságait figyelembe véve megterveztem a vészleállítások módjait. Ezen tervek alapján konfiguráltam a robotokat, mely egyrészt a tengelytartományok szenzorainak pontos beállítását, másrészt a KUKA konfigurációs programjában történő paraméterbeállítást jelenti. A robotizált autóipari gyártócellát így felkészítettem arra, hogy a biztonsági vezérlő programjával összehangolva elláthassa védelmi funkcióit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.