Robotizált tömeg alapú terméktartozék ellenőrzés megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A gyártási folyamat során a termékek előállítását követően az elkészült termékeket be kell csomagolni és a csomagba el kell helyezni a termék tartozékait. A tartozékok meglétét ellenőrizni kell egy olyan rendszer segítségével, amely a dobozok felbontása nélkül képes elvégezni a vizsgálatot. Az egyik lehetséges megoldás erre a feladatra egy tömegmérésen alapuló ellenőrző rendszer, amely akár azt is képes lehet meghatározni, hogy melyik tartozék hiányzik a csomagból.

A feladat megoldása során egy ilyen ellenőrző rendszer modelljét kellett létrehoznom az Irányítástechnika és Informatika Tanszék Intelligens robotok laboratóriumában található robotkar, PLC, és grafikus megjelenítő panel segítségével. Az ellenőrző rendszer működéséhez szükség volt még egy mérlegre és egy illesztő áramkörre. Az illesztő áramkör a mérleg analóg kimeneti jelét digitalizálja és illeszti a PLC bemeneti feszültségszintjéhez. A PLC a kapott értéket továbbítja a robotnak, amely az érték alapján eldönti, hogy a vizsgált csomag hiánytalan-e és a csomagokat az értékelés alapján szortírozza. A kijelzőn a folyamat során megfigyelhető a robot aktuális állapota és az eddig elvégzett vizsgálatok eredménye.

A rendszer létrehozása az illesztő áramkör megtervezésével, szimulációjával és megépítésével kezdődött. Ez után következett a PLC, majd a robot programozása. Az utolsó lépés a robotkar pozícióinak betanítása és a rendszer helyes működésének ellenőrzése volt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.