Robotok alkalmazása a nagyfeszültségű távvezetékek megfigyelésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia jelenléte és felhasználása – annak felfedezése óta – világszerte egyre szélesebb körben valósul meg. Alkalmazásának jelentősége a társadalom és a gazdaság működésének és fejlődésének meghatározó eleme.

E feladat jelentőségének ismeretében irányult a figyelmem a villamos energia folyamatos rendelkezésre állását biztosító feltételekre; a továbbítására használatos távvezetékekre, azok hálózatára, az előforduló hibákra, azok megelőzésére és elhárítására, az ellátási folyamat hatékonyságának biztosítására.

Szakdolgozatom elején – az előzőekhez kapcsolódóan – ismertetem a távvezetékek rendeltetését a villamosenergia-rendszerben. Bemutatom – a villamos energia ellátás folyamatos biztosításának fontosságára való tekintettel – a leggyakrabban előforduló meghibásodásokat/sérüléseket a távvezeték hálózatokon, és kitérek a problémákat előidéző okokra is.

A diagnosztikában a vezetéki állapotváltozások légi és földi megfigyelése alapján a hibák felfedését és kezelését tárgyalom. Továbbá bemutatom a hibabehatárolások módjának fejlesztési lehetőségét a villamosenergia-ellátás folyamatosságának megszakadásából adódó veszteség csökkentése érdekében.

A különböző módszerek ismertetése után rátérek a – véleményem szerint – legtöbb potenciállal rendelkező robotos módszer és alkalmazás részleteire. Ismertetem az e téren világszerte elért eddigi eredményeket, az eddig alkalmazott robotok jellemzőit annak érdekében, hogy megfelelő képet kapjunk a technológia kezdeti sikereiről és a benne rejlő további lehetőségek sokszínűségéről.

Végül bemutatom a félév során általam elkészített robotot, ami alkalmas a megfigyelői munkálatok elvégzésére. Így testközelből volt lehetőségem a fejlesztés összetettségét és kihívásait megtapasztalni. Az építés során rengeteg ismerettel gazdagodtam, és megbizonyosodtam a fejlesztés hasznosságáról is. Az elkövetkezendő években remélhetőleg még tovább tökéletesíthetem az ismereteimet mind a fejlesztést, mind a gyakorlati alkalmazást illetően.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.