Robusztus stabilizáló visszacsatolási struktúrák tervezése pozitív polinomiális rendszerekhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A nemlineáris rendszerek irányítása az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött,

köszönhetően gyakorlati hasznosságának. A pozitív polinomiális vagy kinetikai rendszerek a

nemnegatív rendszerek egy tág, de jól karakterizált struktúrájú osztályát alkotják, és képesek a

legfontosabb nemlineáris jelenségek leírására. Ugyanakkor jól ismert, hogy egy-egy rendszerosztály fizikai és/vagy strukturális tulajdonságai jól alkalmazhatóak a rendszer analízisére és

irányítás tervezésére.

A kinetikus rendszerek realizáció alapú analízise kapcsolatot teremt a strukturális és a dinamikus tulajdonságok közt, ilyen speciális tulajdonságok a gyengén reverzibilitás és a deficiencia.

A realizáció alapú analízis nehézsége, hogy egy rendszer több realizációval is rendelkezhet (hasonlóan a lineáris rendszerekhez). A dolgozatban bemutatjuk az optimalizáción alapuló realizáció keresést, ahol a megoldandó optimalizációs feladat az előírt tulajdonságoktól függ. Összefoglaljuk a létező optimizációs feltételeket, majd új módszereket adunk adott tulajdonságú realizációk keresésére.

A dolgozatban megmutatjuk, hogy lineáris bemenettel rendelkező polinomiális rendszerek állapot visszacsatolással kinetikus rendszerré alakíthatóak. A visszacsatolás tervezése az analízisre kidolgozott optimalizációs keretbe illeszthető, így a zárt rendszer dinamikus viselkedése könnyen előírható az analízis során bemutatott feltételek segítségével. A bemutatott módszer kiterjesztésre kerül parametrikusan bizonytalan rendszerekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.