Routing és cluster rendszer Asterisk szolgáltatói hálózat megvalósításához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az utóbbi években rohamosan megnőtt a kis és közepes méretű távközlési szolgáltatók száma, ami a piac fokozatos átalakulásához vezetett. A megjelent új szereplők ma már meghatározó részesedéssel bírnak a távközlési piacon. A szolgáltatók számának növekedésével megnőtt a szolgáltató közi kapcsolatok száma és valamint új szolgáltatások jelentek meg.

A megváltozott helyzet új kihívásokat jelent a távközlési szolgáltatóknak, melyek közül a legkisebbek csak nagy erőfeszítések árán tudnak eleget tenni az elvárásoknak és megbízható szolgáltatást nyújtani. Felmerült az igény egy olyan hibatűrő rendszerre, mely felügyelni tudja a különböző hálózati elemeket és ezzel nagy rendelkezésre állást biztosít. A projekt célja egy ilyen rendszer tervezése és megvalósítása volt az Opennetworks Kft. számára.

A megvalósított Asterisk modul és az általa irányított rendszer lehetővé teszi a szolgáltatói hálózat redundáns működését. Alapját képezi a vezérlési hálózat, melynek segítségével az elemek pontosan ismerik a hálózat állapotát, a meghibásodásokat pedig időben jelezni tudják. Az automatikus hívásirányítási döntés felhasználói szabályokkal írható felül például karbantartás esetére. A feladat kibővítéseként least cost routing is meg lett valósítva.

További fejlesztései tervek között szerepel a teljes SIP redundancia megvalósítása és a modul integrálása más Asterisk-től független rendszerekbe. Ezzel a felügyelet kiterjeszthető lesz a cég teljes szolgáltatási hálózatára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.