SAP EAM alkalmazás fejlesztése mérési pontokkal ellátott vállalati eszközök karbantartásához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs János
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomamunkám témája mérési pontok és mérési bizonylatok keresését és adatainak megjelenítését támogató alkalmazások létrehozása. A dolgozat első részében az Enterprise Asset Management Plant Maintenance modulját és a modul diplomamunkám során használt üzleti objektumait mutatom be.

A megvalósításhoz használt eszközök és technológiák bemutatása a 2. fejezetben található. Alkalmazásaim felhasználói felületét a SAP Build Tool segítségével terveztem meg. A backend kialakításához ABAP Core Data Service (CDS) nézeteket használtam. Alkalmazásaim felhasználói felületét Fiori Smart Template és JavaScript segítségével hoztam létre. Az adatok dinamikus megjelenítését a BOPF modell segítségével valósítottam meg. A frontend és a backend ABAP OData szolgáltatásokon keresztül kommunikál egymással.

A 3. fejezetben részletesen bemutatom az alkalmazásaimban a felhasználók által elérhető funkciókat és az adatmodellt. Az alkalmazások működését és a felhasználói felületet a Build Tool-ban létrehozott képernyőterveken keresztül ismertetem.

A megvalósítás részleteit az implementáció fejezet tartalmazza, ahol részletesen bemutatom a CDS nézetek, OData szolgáltatások és a felhasználói felület létrehozását, a kalkulációs osztályokat és a BOPF modellt. Emellett külön kitérek a mérési pontban a mérési bizonylat létrehozásához szükséges quick action megvalósítására.

Munkámat a teszteléssel zártam, ahol az alkalmazás működését ellenőriztem kitérve a CDS nézetek és az OData szolgáltatások tesztelésére is. A 4. fejezetben szó esik a mérési pont és a mérési bizonylat keresés és a keresési eredmény megjelenítésének teszteléséről mind a List Report, mind pedig az Obejct Page képernyőn. Bemutatom továbbá a mérési bizonylat létrehozásához szükséges quick action tesztelésének eredményét is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.