SAR berendezésekben alkalmazott antennák jellemzőinek áttekintése, egy adott elrendezésű SAR berendezés antennájának elméleti kidolgozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Seller Rudolf
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A dolgozat célja a SAR (Szintetikus Apertúrájú Radar) rendszerekben alkalmazott antennák jellemzőinek áttekintése és ezek alapján egy adott SAR berendezés antennájának elméleti kidolgozása.

A dolgozatom első felében ismertetem az antennákkal és tápvonalakkal kapcsolatos legfontosabb jellemzőket, majd a képalkotó radarok elméleti hátterét. Ebben a részben összefoglalom az antennák azon tulajdonságait, amik a SAR berendezés szempontjából kritikusak.

A dolgozatom közepén az antennarendszerek és a microstrip antennák témakörével foglalkozom, amelyek megismerése szükséges az antenna megtervezéséhez.

Ezután a gyakorlati feladat megvalósításának folyamatát mutatom be részletesen a CST Microwave Studio program használatával. A végső elrendezés egy 8X2-es microstrip patch antennarendszer, amihez RO4003C anyagot használtam dielektrikumként. Az antenna rezonanciafrekvenciája 9,4 GHz, ahol a bemeneti reflexió értéke -20,1 dB. A megtáplálás koaxiális kábellel és microstrip tápvonalak segítségével történik.

Végül az antennaparaméterek mérésének módszereit tárgyalom. Ismertetem az iránykarakterisztika, a nyereség, a sávszélesség, a polarizáció és a bemeneti impedancia méréseit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.