SAR képalkotás Range Doppler algoritmussal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Seller Rudolf
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatomban bemutatom a szintetikus apertúrájú radarok képalkotásának folyamatát, a Range-Doppler Algoritmus működését egy Matlab szimuláció felhasználásával. Jellemzem a képalkotás során esetlegesen fellépő hibákat, és ismertetem ezek hatását az elkészített képre. Ehhez módosítom a szimulációt úgy, hogy a képalkotás során valós felhasználásban is előforduló hibák (például a repülő nem a kijelölt útvonalon halad végig, légköri anomáliák amelyek fázishibát okoznak) kerüljenek a vett jelbe. Összefoglalom ezeknek a hibáknak a kijavítására szolgáló képjavító eljárások elméletét (Phase Gradient Autofocus Map-Drift, Prominent Point Processing, MultiChannel Autofocus, élesség maximalizálás), és ezen eljárások közül a MultiChannel Autofocus algoritmust implementálom Matlab környezetben. Ezzel a programmal javítom a szimulációval elkészített hibás képet, majd értékelem az eredményt. A dolgozatban kitérek a GPU-technológa felhasználásának lehetőségeire is a képfeldolgozó algoritmus és az MCA megvalósítása során.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.