SDK fejlesztése IoT adatelemzési keretrendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ekler Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban rohamosan növekszik a dolgok internetét (Internet of Things, IoT) alkotó beágyazott eszközök száma, és egyre több területen jelennek meg. Ezek az eszközök a környezetük érzékelőiken keresztül tapasztalt változásaira beavatkozóikkal reagálhatnak, vagy hálózati kapcsolatuk segítségével megoszthatják méréseiket más eszközökkel, rendszerekkel további feldolgozást és válaszreakciót lehetővé téve. Az ilyen forrásból származó adatok kezelésére számos keretrendszer és felhőszolgáltatás született és születik napról napra, amelyek igyekeznek a szenzorhálózatokat alkalmazók munkáját minél nagyobb mértékben megkönnyíteni.

Dolgozatomban egy ilyen keretrendszer, a SensorHUB által kínált Representational state transfer (REST) Application programming interface (API) felhasználását egyszerűsítő fejlesztői eszközkészlet (Software Development Kit, SDK) tervezését és megvalósítását mutatom be. A kapcsolódó technológiák ismertetését követően néhány összetett szolgáltatáshoz készített SDK-t vizsgálok meg több szempontból, amelyek irányadóként szolgáltak a SensorHUB keretrendszerhez tartozó SDK kialakításában. Ezek után a SensorHUB-hoz kapcsolódó fejlesztéseket összegzem, kitérve az egyes tervezési döntésekre, az elkészített komponensek struktúrájára és használatának módjára.

Az elkészült SDK a keretrendszer használatát egyszerűsíti, a megvalósítás során alkalmazott és készített eszközök pedig az eszközkészlet fejlesztését könnyítik meg, ezáltal a keretrendszert felhasználói és fejlesztői nézőpontból is kényelmessé téve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.