SDN alkalmazása transzport hálózati környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Manapság egyre nagyobb forgalmi igények merülnek fel a távközlési rendszerekben, viszont az alacsonyabb hálózati rétegek statikus volta miatt nehéz igazodni ezekhez a változó igényekhez. Az adatátviteli, vagyis transzport hálózatban lévő linkeket mindig csúcsforgalomra kell méretezni, azonban az alsóbb rétegekben rugalmasabb működésre lenne szükség. A szoftver-definiált hálózatok koncepciója a központosított vezérlés létrehozása, mely biztosítja a hálózat valós idejű alkalmazások általi programozhatóságát. Érdemes foglalkozni ennek a technológiának transzport hálózatokba történő kiterjesztésével, mert az alsóbb rétegek együttes vezérlése optimális útvonalszámítás által növelhetné a költséghatékonyságot és az erőforrások kihasználtságát.

Diplomatervem célja az újszerű Transzport SDN koncepció bemutatása, alkalmazhatóságának vizsgálata transzport hálózatokra – pl. optikai vagy mikrohullámú összeköttetésre – nézve. Ehhez először felvázolom az SDN alapelveket, majd leírom, hogy milyen előnyökkel jár, ha a hagyományos megoldást kiterjesztjük az alsóbb hálózati rétegekre is. A Transzport SDN architektúra, valamint esettanulmányok áttekintésével összefoglalom, hogy milyen változásokat hoz a technológia a jelenleg működő rendszerekbe. Nincs még elfogadott álláspont a transzport hálózati paraméterek felhasználására, ezért ezek elemzése elengedhetetlen, bemutatom az általam javasolt paramétereket. Ezután hagyományos SDN környezetben való szimuláció által demonstrálom a Transzport SDN előnyeit. A szimuláció során bemutatom, hogy miként lehet sávszélesség-igény, késleltetés, vagy csillapítás alapján felkonfigurálni a hálózatot. A diplomaterv végén a tesztek kiértékelésével ajánlok fel lehetőségeket az SDN átviteli hálózatokban való alkalmazhatóságára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.