SDN hibakereső eszköz kiegészítése automatikus hálózat felderítő modullal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás András
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az egyetemi tanulmányaim során többször találkoztam azzal a problémával, hogy az általam írt SDN alkalmazások jelentős része vagy csak egy fix topológiával, vagy pedig csak egy manuálisan beolvasott topológiával volt képes működni. Ezért választottam a munkám témájának egy olyan hálózati alkalmazás elkészítését, amely képes automatikusan elkészíteni a hálózati topológiát, és azt kiadni egy olyan formátumban, amit egy másik alkalmazás is tud értelmezni. Erre kiválóan alkalmas az Epoxide keretrendszer, amellyel már előző munkám során megismerkedtem, amelyben a csomópontok egymás közt adatokat adnak át. A munka függőségeinek könnyű kezeléséhez az alkalmazást egy virtualizációs program segítségével egy előre elkészített fájlba csomagolom, amit már csak futtatni kell az Epoxide csomópontban. Az első feladatom a hálózat feltérképezési módszerek közül kiválasztani a munkához legmegfelelőbbet, majd azt felhasználva elkészíteni egy konkrét programot, ami a topológiát kiadja egy standardizált hálózat leíró nyelven, a NetKAT-en. Ezt a programot az összes függőségével együtt be kellett csomagolnom egy virtualizált programmal egy fájlba, majd ezt integrálni egy Epoxide csomópontba. Végül tesztek segítségével ellenőriztem a program működését, amihez a Mininet nevű hálózat szimulátort használtam.

A dolgozatom első fejezetében bemutatom a munka során felhasznált programokat és technológiákat. Ezek után végigmegyek a fejlesztés menetén az irodalomkutatástól a végső implementációig, kitérve az első sikertelen kísérletre is. Végül pedig tesztesetek segítségével bemutatom a program működését, hibáit és végül pedig kitérek a lehetséges továbbfejlesztési irányokra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.