SMBus analizátor LabVIEW FPGA környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dolgozatomban egy SMBus kommunikációt monitorozó hardver és szoftver együttes kifejlesztésén vezetem végig az olvasót. Segítségével könnyebbé válik a fejlesztés során a rendszer tesztelése, mérése. Feladatom a National Instruments Hungary Kft. közreműködésével készítettem el, ahonnan rengeteg segítséget kaptam, mind különböző hardverek rendelkezésemre bocsájtásával, mind szakmai tanácsokkal.

A dolgozat első részében ismertetem a soros kommunikáció kialakulását, néhány elterjedtebb szabványát, majd részletesen írok az SMBus protokollról, összehasonlítom az I2C kommunikációval. Ezután megvizsgálom a piacon fellelhető soros protokoll analizátorok szolgáltatásait, megjelenítési módjait és ezek alapján megválasztom a megvalósítandó funkciókat. Ezt követően ismertetem a használt fejlesztő rendszert, felvázolom a lehetséges FPGA hardverek jellemzőit, bemutatom az általam választott fejlesztő kártyát.

A következő részben rátérek a megvalósítandó rendszer specifikációijára és a megvalósításra, ismertetem az egyes helyzetekben felmerülő döntési lehetőségeket, majd a választott megoldások indoklását, a megvalósítás főbb lépéseit. A szoftverfejlesztés során egy számomra új programozási nyelvvel kellett megbarátkoznom, ami a grafikus, adatfolyam programozást megvalósító G kód, vagy másképpen a LabVIEW fejlesztőkörnyezet. A megvalósítás során törekedtem arra, hogy a feladat megoldása szempontjából lényeges részeket ismertessem részletesen, az egyszerűbb, kevésbé fontosakat pedig inkább kihagytam. Így részletekbe menően csak az érdekesebb VI-ok Labview megvalósítására térek ki.

Az utolsó részben a megvalósított rendszer elemzése szerepel, a megjelenítő szoftver működésének bemutatása, a használt tesztkörnyezet felépítése, a tesztelés paraméterei, a tesztelés során felhasznált hardver elemek ismertetése. Végül pedig javaslatot teszek a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.