SMT gyártósorok operátor igényének meghatározása

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatom célja, hogy üzemi tapasztalataim és irodalomkutatások alapján felmérjem a mai korszerű felületszerelő gyártósorok általános felépítését, majd ismertessem a gyártósorokon dolgozó operátorokkal szemben támasztott követelményeket, illetve munkaköri feladataikat. Ahhoz, hogy részletes leírást tudjak írni mindezekről, szükségem volt arra, hogy a szereléstechnológiák témakörében irodalomkutatást végezzek. A két alapvető technológia bemutatásában részletesen kitértem azok tipikus jellemzőire, előnyeire és hátrányaira. Ezt követően az általam tapasztalt és az általános SMT gyártósorok felépítését összevetve, elemeztem azok felépítését, gyártóberendezéseit és funkcióit. Minden egyes berendezésnél megvizsgáltam, hogy a gyártósoron dolgozó operátoroknak milyen feladatokat kell ellátniuk az adott berendezéseknél, illetve mire kell fokozottan figyelniük azok kezelése során. Mindezek után felmértem, hogy milyen követelményeket kell támasztani az operátorokkal szemben ahhoz, hogy gyártáskörnyezetben dolgozhassanak. Ebben a részben az alapszintű oktatási témákon kívül külön kitértem az alkatrész ismereti, gépkezelési, környezetvédelmi, illetve ESD (Electrostatic Discharge) oktatásokra és azok fontosságára. Ezeket az ismereteket felhasználva, javaslatot tettem a gyártósori dolgozók képzettségi előéletét illetően továbbá a szükséges üzemi speciális ismereteikre és a továbbképzések lehetőségére. Ezt követően az üzemi tapasztalataim alapján, egy adott kapacitású gyártósor operátor igényét határoztam meg. A számításaimat megelőzően, felmérést végeztem a gyártósor termelési kapacitásáról, az operátorok feladatköreiről, a munkaidejüket befolyásoló tényezőkről, majd méréseket végeztem az egyes tevékenységek időtartamairól, amelyekből megkaptam az adott sorra az operátor igényt. Ezt az eredményt elemezve, egy új megoldási javaslattal álltam elő annak érdekében, hogy standardizálni lehessen az operátorok feladatait, illetve hogy minél tökéletesebb legyen azok terheltsége egy műszakban. Ebben az elképzelésemben egy három gyártósoros üzem esetén elemeztem az általam megfelelőnek tartott operátori elrendezést. Előzetes megfontolásaim alapján helyeztem el és láttam el őket kitüntetett feladatkörökkel. A számításaimból kapott eredmények felhasználásával, egy kiegyenlítési diagramon szemléltettem az egyes feladatkörökbe tartozó operátorok terheltségét és vontam le belőle a szükséges konklúziókat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.