SOAP és REST típusú web szolgáltatások összehasonlító elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Ercsényi András
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban, egy korábbi paradigmaváltást követően a különböző heterogén rendszerek közötti együttműködést a szolgáltatásorientált architektúra alapján valósítják meg. Ennek az architektúrának egy konkrét implementációja a web szolgáltatás. Megjelenésükkor a SOAP és WSDL alapú web szolgáltatások terjedtek el, későbbiekben azonban a könnyűsúlyú REST architektúrát megvalósító web szolgáltatások is számos helyen használttá váltak. A továbbiakban megismerkedhetünk e két web szolgáltatással, ezek különbségeivel, majd egy konkrét implementációjukat felhasználva, egy egyetemi kutatási projekt keretein belül egy konkrét problémára való megoldásként alkalmazzuk őket. Bemutatásra kerül maga a projekt, amelyben a probléma előkerült, utána a web szolgáltatások kialakulásával, jellemzőivel foglalkozunk, majd következik a két web szolgáltatás megvalósítása JAX-WS, valamint JAX-RS alapokon, ezekhez különböző kliensek készítése, ezek tesztelése, összehasonlítása, és dokumentálása, majd ezekből értékelés, és tapasztalatok összegzése.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.