SOA-alapú elosztott rendszerek megvalósítása dinamikus ESB használatával

OData támogatás
Konzulens:
Huszerl Gábor Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomamunkámban a Szolgáltatásorientált Architektúra (Service Oriented Architecture, SOA) koncepció által diktált szolgáltatásalapú informatikai infrastruktúra központi elemének, az Enterprise Service Busnak (ESB) a programozásával foglalkoztam. Ehhez áttekintettem a SOA-stílusú rendszerek által nyújtott főbb funkcionalitásokat, ezek biztosításához az ESB által biztosítandó képességeket, valamint az ESB működését lehetővé tevő üzenetkezelő köztesréteg által biztosított képességeket.

Célom dinamikus ESB alkalmazások létrehozásának támogatása volt. Ehhez egy olyan fejlesztési módszert írtam le és próbáltam ki, mely segítségével rugalmasan átkonfigurálható, működését futásidőben meghatározott paraméterek alapján módosító ESB alkalmazások hozhatóak létre. Megvizsgáltam, hogy ez a fejlesztési módszer hogyan egészíthető ki terheléselosztást és megnövelt rendelkezésre állást biztosító, elosztottan működő ESB megoldások fejlesztéséhez. Az alapvető ESB funkcionalitás bemutatására építve megmutattam, hogy ezen funkciók hogyan biztosíthatók a leírt fejlesztési módszer használatával, egy prototípus dinamikus ESB alkalmazás megvalósításának bemutatásával.

A prototípust az IBM WebSphere Message Broker ESB platformon valósítottam meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.