SSR berendezés mérését zavaró terepi reflexiók behatárolása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Seller Rudolf
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A szakdolgozat célja a TAR-2 közelkörzeti szekunder radar nagy hatótávú üzeme esetén tapasztalt mérési anomáliák vizsgálata a kőrishegyi és püspökladányi szekunder radarok méréseinek felhasználásával.

A jelenség ismertetését követően a dolgozat második részében összefoglalom a szekunder radarok működét, és a monopulse technika elvét, majd a korábbi vizsgálatok eredményét és az Eurocontrol vonatkozó előírásait ismertetem. Végül a jelenséget modellező szimuláció eredményét írom le.

A radaradatok feldolgozását két lépésre bontottam: az előfeldolgozásra, mely során a speciális, ASTERIX formátumú adatok releváns részét némiképp átstrukturálva új fájlokba írtam ki, és a feldolgozásra, amely a vizsgálattal kapcsolatos feladatokat takarja. A harmadik részben az előfeldolgozást ismertetem, ami az ASTERIX szabvány áttekintését, az alkalmazott meggondolásokat és megoldásokat, illetve a létrehozott adatstruktúra dokumentációját fedi le.

A negyedik részben a feldolgozással kapcsolatos feladatokat taglalom. Külön kitérek a koordinátatranszformációnál tapasztalt hiba jellegére, és az ennek kompenzálását célzó kísérletre.

Az ezt követő részben értékelem a munkát. Itt leírom a további teendőket, melyek remélhetőleg lehetővé teszik majd a kacsázásokat vizsgáló átfogó elemzés elkészítését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.