SWIFI technikák

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen feladat célja a virtualizáció egy sarkalatos problémájának a futtatóplatform szolgáltatásbiztonsága és az alkalmazások működése kapcsolatának vizsgálata. A probléma jelentőségét az adja, hogy a mai virtualizált környezetek esetében még ennek a kapcsolatnak a feltáratlansága gyakran kizárja a missziókritikus alkalmazások virtualizálását.

A feladat célja a nagy rendszerekben alkalmazott virtualizációs technológiák hibákra való érzékenységének kísérleti vizsgálata. Alapvető megközelítése a szoftver alapú hibainjektálás, annak érdekében, hogy a valóságban előforduló hibák szimulációjával vizsgálja azoknak a platformra és ezen keresztül az alkalmazásokra gyakorolt hatását.

Az első fejezet a problémák definiálásával, és a virtualizációs technikák áttekintésével foglalkozik.

A szolgáltatásbiztonsági vizsgálatok egyik alapvető eszköze a hibainjektálás, amely a pusztán megfigyelésen alapuló, olyan módszerekhez képest, mint a hibanapló analízis viszonylag korlátos idő alatt is képes statisztikailag korrekt eredményeket megalapozó adatsor létrehozására. Az eredmények használhatóságának érdekében, a megbízható mérés általános elveinek betartásával, a valóságot tükröző kísérleteket kell végezni.

A hibainjektálás nagy rendszerek empirikus tesztelésének egyik leggyakoribb módja, ugyanis megfelelő hibakészlet kiválasztásával biztosítható a valóságban leggyakrabban előforduló nem tervszerű események, állapotok a kipróbálása. Ez a módszer minimális előismereteket igényel a rendszerről, és szinte bármelyik rendszerben elvégezhető, viszont a probléma bonyolultsága és mérési elv következtében számos dologban eltér az ideális méréstől.

A második és a harmadik fejezet a megbízható vizsgálat alapelveit, illetve a hibainjektálást mutatja be.

A szakdolgozat célja az általános elvek szerinti mérést leginkább biztosító speciális architektúra kialakítása, amely által létrehozott eredményt az adatok részletes elemzésével vizsgálhatjuk, azokkal kapcsolatban következtetéseket vonhatunk le.

Az architektúra bemutatásával, illetve a méréssel a negyedik az ötödik és a hatodik fejezet foglalkozik. Ez utóbbi fejezet példákon keresztül bemutatja a rendszer működését.

A hetedik fejezet értékeli az eredményeket, és javaslatokat fogalmaz meg a továbbfejlesztéssel kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.