Sebészeti képességek felmérése robottechnológia módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Haidegger Tamás Péter
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatal

Az orvoslás fejlődésére alapvetően az invazivitás csökkentésére való törekvés jellemző. Ez a tendencia a sebészet területén is megfigyelhető. Az első sikeres laparoszkópos beavatkozás elvégzése óta a sebészi technikák jelentős mértékben megváltoztak, az úgynevezett minimál invazív sebészet térhódítása világszerte jelentőssé vált, majd az elmúlt két évtizedben a különböző robotsebészeti rendszerek kifejlesztésével a robottechnológia is jelentős szerephez jutott. Az egyre fejlettebb eljárások és műtéti eszközök megjelenése azonban jelentős kihívást jelent mind a sebészek, mind a robotok tervezői számára, hiszen az ilyen műtétek sikeres elvégzése és az eszközök kezelése új pszichomotoros készségek kifejlesztését igényli. A szükséges képességek valós műtétet megelőző elsajátítására és értékelésére számos, sebészeti oktatás tárgykörébe tartozó anatómiai modell, szimulációs rendszer és meghatározott műtéttechnikai feladat került kidolgozásra. A képességek felmérése ennek ellenére jelenleg nem egységes, mert ezek az oktatási céllal kifejlesztett eszközök nyilvánvaló előnyeik ellenére gyakran financiális okok miatt nem implementálhatók az orvosi gyakorlatba. A sebészek és robottechnikai eszközök képességeinek objektív felméréséhez tehát egy egységes, validált, meglévő és újonnan kifejlesztett eszközöket és protokollokat magában foglaló rendszerre van szükség, melynek létrejötte csak az orvostudomány és a mérnöki fejlesztés kooperációjában valósulhat meg. Munkám során egy ilyen – sebészeti képességek felmérésére és fejlesztésére egyaránt alkalmas – rendszer kialakítását, tesztelését és értékelését végeztem el egy prospektív vizsgálat formájában. Ezen komplex feladat magában foglalta a rendszer már meglévő eszközeinek kalibárálását, új eszközök tervezését és gyártását, valamint az értékeléshez szükséges, valós beavatkozásokhoz igazított műtéttechnikai feladatok meghatározását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.