SiC alapú félvezetők alkalmazása lakossági naperőművekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Veszprémi Károly
Villamos Energetika Tanszék

Jelen dolgozat a PV inverterek tervezéséhez szükséges alapismeretek mutatja be. Az inverterek tervezésének első lépéseként specifikálja a megtervezendő invertert. Ezután röviden áttekinti a PV inverterekkel támasztott követelményeket, különös tekintettel a biztonsági elvárásokra.

Röviden bemutatja az alkalmazandó félvezető eszköz típusokat és azok jellemzőit. A dolgozat részletesen foglalkozik félvezető technológiákkal. Ezek közül elsősorban a nagy tiltott sávszélességű megoldásokat tárgyalja, különös tekintettel a SiC alapú megoldásokra. Bemutatja a kereskedelmi forgalomban már kapható SiC alapú eszközöket, és összehasonlítja ezeket Si –ra épülő megoldásokkal. A dolgozat foglalkozik a félvezetők veszteségének meghatározási lehetőségeivel, néhány példával illusztrálja azokat.

A PV inverterekben alkalmazott mágneses eszközök alapanyagai és alapvető tulajdonságai is bemutatásra kerülnek, kitérve a korszerű technológiák rövid ismertetésére. Ismerteti az általában alkalmazott kondenzátor típusokat és azok tulajdonságait. Részletesen kifejti a túlfeszültség védelemben alkalmazott varisztorok témakörét, alkalmazási példákkal illusztrálva azt.

A diplomaterv végezetül összefoglalja a PV inverterek termikus méretezéséhez szükséges ismereteket. A hőtani alapfogalmak bemutatása után az adatlapok használatához szükséges ismereket találja meg az olvasó.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.