Siemens S7 1214 PLC - beágyazott web szerver

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dolgozatom témája a Siemens S7 1200-as kompakt vezérlők alkalmazástechnikájának, azon belül is a beépített webszerver által nyújtott lehetőségek megismerése. Felhasználási lehetőségeit egy általam választott példán keresztül bemutatom, mindeközben a fejlesztőkörnyezet is ismertetem.

Szó lesz egy modern PLC előnyös tulajdonságairól, az ezekkel szemben támasztott általános elvárásokról is, illetve arról, hogy ezeknek mennyiben felel meg, az általam választott család. Kiemelten szóba kerül az említett család beépített webszervere, annak képességei, illetve a hozzá tartozó gyári weboldalak. Tárgyalom továbbá PLC által nyújtott biztonsági szolgáltatásokat, annak hiányosságait, illetve azon lehetőségeket, melyekkel ezen erősíthetünk. Külön kitérek az általam fejlesztés közben tapasztalt hibákra, furcsaságokra, esetleges okokra, és megoldásaikra.

A megvalósított feladat kapcsán bemutatom az általam példaként lemodellezett valós ipari folyamatot egy sematikus ábra segítségével. Bemutatom az általam készített szimuláció programját, kiemelve az egyszerűsítéseket, esetleges megkötéseket, vagy linearizálásokat. A weboldal specifikációjának ismertetése után bemutatom annak tényleges megvalósításához felhasznált eszközöket, kódrészleteket magyarázom annak működését, bemutatom a funkcióit. Az elkészített szabályozást röviden bemutatom annak funkcióval, és megvalósításával együtt. Minden rész végén szót ejtek a fejlesztési lehetőségekről, esetlegesen a megvalósítás különlegességeiről. A szekciók végén kitérek az alternatív megoldási lehetőségekre, azok előnyeire, hátrányaira, illetve indoklom a választásaim.

Az dolgozat végén zárszóként a PLC-be épített webszerverek felhasználási lehetőségeiről, jövőképéről értekezek röviden.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.