Silverlight felületek egy ASP.NET alapú közösségi portálban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kővári Bence András
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A kétezres évek első felében a lakosság körében az internet robbanásszerű elterjedése megváltoztatta az emberek mindennapi szokásait mind üzleti téren, mind a magánéletben. A felhasználók kapcsolattartás céljából a máig meghatározó e-mailek küldésén és fogadásán túl egyre inkább a közösségi oldalak nyújtotta szolgáltatásokat veszik igénybe.

Az olyan általános célú közösségi oldalak, mint például a Facebook vagy a magyar iWiW kitűnőek az ismerőseink mindennapi életének, vagy egy csoport eseményeinek nyomon követésére, a gyakorlatban nem túl praktikusak egy adott szakmabeli vagy közös érdeklődési körű felhasználók összehozásában és szükségleteinek kielégítésében. Éppen ezért a napjainkban uralkodó, bárki számára időtöltést kínáló világméretű közösségi oldalak mellett mindenképpen van létjogosultsága a szűkebb csoportokat megcélzó, tematikus célú közösségi szolgáltatásokat nyújtó weboldalaknak is.

Diplomatervem célja egy olyan közösségi portál megtervezése és alapjainak implementálása, amely a BME AAIT tanszékének aláírás hitelesítéssel foglalkozó csoportjának munkáját segíti a jövőben összefogva a szakma tanárait, diákjait és az aláírás hitelesítés iránt érdeklődő nem egyetemi szakembereket.

A diplomatervem öt fő részre tagoltam. Az első részben röviden ábrázolom az ASP.NET MVC keretrendszerre épülő közösségi oldal és a Silverlight komponenseinek megvalósításához szükséges elméleti ismereteket és technológiákat, a dolgozatom második részében pedig bemutatom azt az általam tervezett motivációs rendszert, amely a közösségi élményt biztosítja a portál leendő felhasználóinak.

A harmadik és a negyedik szakaszban ismertetem az általam megtervezett közösségi oldal és az oldalban helyt foglaló Silverlight alapú komponensek tervezési szempontjait, a tervezés egyes döntéseihez vezető indokokat, valamint az implementáció részleteit. Az elkészült alkalmazások működését gyakorlati példákon keresztül mutatom be, majd minden esetben javaslatot teszek a továbbfejlesztésre.

Dolgozatom befejező részében összefoglalom a tapasztalataimat és levonom a következtetéseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.