SimPowerSystem - Erőmű beruházási szimulációs játék fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Összefoglalás

Szakdolgozatom témája a SimPowerSystem, villamosenergia-piac szimulációs játék fejlesztése. Ez a játék egy villamosmérnök és informatikus hallgatók segítségével fejlesztett játék. Lényege, hogy a játékosok egymással versengve, különböző erőműveket tudnak benne építeni, majd a megtermelt energiával tudnak kereskedni. A játék előre meghatározott számú és hosszúságú körből áll. Ezekben a körökben a játékosok a rendelkezésükre álló időben hajthatják végre beruházásaikat, adhatják be ajánlataikat értékesítésre. A játék végén az kerül ki győztesen, aki a legnagyobb profitot érte el. A játék menetének részletesebb leírása megtalálható egy villamosmérnök hallgató - Gyalay-Korpos Ádám - szakdolgozatában, melyre munkám során többször is fogok hivatkozni.

Az én célul kitűzött feladatom volt, hogy ennek a játéknak az esetleges bővítési lehetőségeit megvizsgáljam, milyen új területeket, fejlesztéseket lehetne a játékba integrálni. Feladatom nem kódírásra irányult, hanem a játék tesztelésére, az új ötletek elméleti hátterének felderítésére, illetve ezen ötletek kipróbálására. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy előző félévben szintén ennek a játéknak a fejlesztésével foglalkoztam az önálló laboratórium tantárgy keretében. Akkor a munkát közösen végeztem Drahos Gábor évfolyamtársammal. A közösen elkészített önálló laboratóriumi munkából bizonyos részeket a szakdolgozatomhoz is felhasználtam. Azon fejezetekből, melyeket én készítettem, hosszabb részeket is felhasználtam, illetve két rövidebb összefoglalást is feltüntetek, melyek a kollégám által írt fejezetek alapján készültek.

Munkám során a következő nagyobb témákkal foglalkoztam, illetve próbáltam tervet készíteni ezeknek a játékban való megvalósítására: az egyenáramú energiaátvitel (HVDC), az intelligens hálózatok (Smart Grid), az energiatárolás lehetőségei (Pumped Storage), illetve egy új típusú erőmű (biomassza) építése. Ezen kívül munkám fontos része volt, hogy a játékban megjelenítsem a fogyasztókat, megvizsgáljam az ajánlat adás és elfogadás folyamatát. Ehhez kapcsolódóan foglalkoztam a termelési és fogyasztási profilokkal, a köztük lévő eltérés minimalizálásával, illetve ezen különbség megszüntetéséhez szükséges kiegyenlítő energiával. Igyekeztem olyan témákat választani, amik jelenleg is fontos kérdések, és a jövő villamosenergia-piaca és ipara szempontjából meghatározóak lehetnek. Ezek a fejlesztések a vezető ipari országokban napjainkban kezdenek elterjedni, és valószínűleg komoly hatással lesznek az egész világ energiapiacára. Természetesen arra nem volt lehetőségem, hogy ilyen sok témával behatóan foglalkozzak, hiszen ez meghaladta volna egy ilyen munka kereteinek lehetőségét. Arra törekedtem, hogy minden témáról adjak egy rövid áttekintést, illetve, hogy bemutassam azok legfontosabb jellemzőit. Az egyes fejezetek végén pedig néhány ötletet dolgoztam ki arra, hogyan lehetne ezeket az újításokat felhasználni a játékban. Ahol tudtam, ott igyekeztem konkrét számokat, adatokat is javasolni, azonban erre sokszor nem volt lehetőségem, hiszen a játék nem feltétlenül a valóságnak legjobban megfelelő paraméterekkel lesz a legjobban játszható. Az optimum megtalálásához viszont a játék hosszasabb tesztelésére lett volna szükség, ezért gyakran csak irányelveket fogalmaztam meg, a konkrét számadatok megállapítására a későbbiekben lesz lehetőség, mivel a játék jelenleg is folyamatos tesztelés alatt áll.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.