Single pin insertion technológiával létesített kötések megbízhatósága

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Elektronikai Technológia Tanszék

A pressfit és ezen belül a single pin insertion SPI technológia egy furatszerelési technológia, aminek alkalmazásakor a forrasztásos furatszerelési technológiában használt alkatrészlábnak megfeleltetve, csatlakozó tüskéket pin nyomnak a szerelőlemez fémezett furataiba. A benyomás során a fémezett furat és a csatlakozó tüske között forrasztásmentes, gázzáró kötés jön létre. A kötés megbízhatóságát több tényező hatásán keresztül vizsgálhatjuk.

Feladatom annak vizsgálata volt, hogy az egyes SPI technológiai gyártási tényezőknek milyen hatása van az SPI technológiával létesített kötések megbízhatóságára.

Az iparban szerzett tapasztalatok és méréseim alapján a következőket állapítottam meg az alábbiakban felsorolt tényezők SPI technológiával létesített kötések megbízhatóságára kifejtett hatásáról.

A pressfit zónák számának növelésével nem lineáris módon, egyértelműen növekednek a kinyomáshoz szükséges erőértékek.

Ugyanazon típusú azonos pressfit zóna geometriájú csatlakozó tüskék pressfit zónájának kivágásához használt szerszámok különbözősége és a tüskék benyomási oldali geometriája nincs jelentős hatással a megbízhatóságra.

A benyomási sebességnek a vizsgált tartományban nincs jelentős hatása a megbízhatóságra.

Általánosságban elmondható, hogy a szerelőlemez reflow ciklusok során végbemenő öregítése hatással van a kinyomásra, a reflow ciklusok számának növelésével a csatlakozó tüskék kinyomásához szükséges erők értéke csökken.

A hősokk következtében nem jelentősen, de csökken a kinyomási erő. Tehát a hősokk folyamatnak megbízhatóságot csökkentő hatása van.

A csatlakozó tüske és a furat nem megfelelő pozicionálása offset hatással van a megbízhatóságra, kinyomásra. Bizonyos mértékű offset alkalmazásáig nő a kinyomási erő, utána pedig csökken.

Munkám során betekintést nyertem a single pin insertion SPI technológiába, annak alkalmazhatóságába.

A különböző irodalmak tanulmányozása, az iparban szerzett tapasztalatok és önálló méréseim alapján elmondható, hogy adott minőségi követelményeknek eleget téve a furatszerelési technológiák családjába tartozó SPI technológia, illetve azzal létrehozott kötések megbízhatóak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.