Sínkorona lokalizációja kameraképen

OData támogatás
Konzulens:
Hadházi Dániel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen dokumentumban részletezem egy neurális hálózat tanítását síndetektálásra. Ehhez először áttekintem a neurális hálózatok elméletét. Továbbá áttekintem a neurális hálózat analizálására alkalmazott technikákat. Ezután javaslatot teszek különféle képnézetekre és vonalreprezentációs formátumokra, melyek a neurális hálózat ki és bemeneteként szolgálhatnak. Ehhez kacsolódóan bemutatom, mely módszerrel lehet az eltérő formátumokat összehasonlítani. A hiperparaméterek nagy száma miatt nincsen lehetőség azok egyidejű tesztelésére. Ezért bemutatok egy kísérlet végrehajtási tervet a paraméterek szétválasztására, mely paramétereket lehet együtt tesztelni és mit legyenek az alapértelmezett értékek. Ennek függvényében végrehajtom a tanítás, bemutatom és elemzem az eredményeket. Az így előállt modellt analizálom, hogy megtudjam a kép mely pixelei vannak a legnagyobb hatással a háló kimenetére. Javaslatot teszek arra, hogyan lehet ezt hogyan lehetne felhasználni, hogy a háló teljesítményének növelésére. Végül összefoglalom az eredményeimet és felvázolom a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.