Skálázódó tervezési tér bejárás

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Ákos
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A Modellvezérelt Tervezés (Model Driven Engineering, MDE) célja, hogy elérjen egy

megoldásként kezelhető rendszertervhez egy magas szintű absztrakcióból kiindulva

a modell finomítása által. A megközelítés következményeképpen az eredeti magas

abszrakciós szintű modell nem specifikus eléggé, hogy egy konkrét megoldást kijelöljön

a lehetséges megoldások közül, hanem azoknak egy terét feszíti ki. Ezt hívjuk

tervezési térnek, amely lehet, hogy nagyszámú megoldási alternatívát is tartalmaz.

A Tervezési Tér Bejárás (Design Space Exploration, DSE) egy keresés alapú metodológia,

amely egy "elég jó" megoldást keres a tervezési térben több kritérium

mentén. Ezek a kritériumok a modellvezérelt tervezési megközelítésben gyakran

csak komplex strukturális kényszerek segítségével írhatóak le, mint például modell

összekötöttség vagy belső függőségek, amelyek esetén a széles körben elterjedt logikai

programozási eszközök és SAT megoldók nem, vagy csak nehezen alkalmazhatóak

és nem skálázódnak megfelelő mértékben.

Válaszul a hagyományos eszközök hiányosságaira, több kutatási projekt is indult,

amelyek megpróbáltak olyan keretrendszereket megvalósítani, amelyek az MDE

megközelítésen alapszanak és megfelelően kezelik a felmerülő követelményeket. A

VIATRA-DSE egy ilyen keretrendszer, amely ezen követelmények hatékony kezelése

érdekébe gráf mintákat és transzformációs szabályokat használ egy gráfminta

illesztő motorra támaszkodva. Ez a motor az EMF-IncQuery amely magasan skálázható

inkrementális mintaillesztést alkalmaz, hogy kiemelkedő teljesítményt érjen

el. A VIATRA-DSE keretrendszernek van azonban két fontos hátránya: (i) csak

a saját modellező környezetében definiált modelleket képes kezelni, valamint (ii)

monolitikus felépítésének következtében nem skálázódik megfelelően nagyon nagy

problémákra.

Jelen diplomamunka témája a VIATRA-DSE keretrendszer skálázódási tulajdonságainak

javítására irányul, hogy az képes legyen az iparban releváns méretű problémák

kezelésére. Ezen cél elérésének érdekében felhasználtam (i) a VIATRA-DSE

keretrendszerben már megtalálható technikákat amelyeket (ii) feljavítottam azáltal,

hogy hálózati kommunikációra képessé tettem, (iii) hogy így a feldolgozási folyamat

elosztottan több számítógépen párhuzamosan tudjon működni, nagymértékben

növelve ezzel a rendszer által elérhető teljesítményt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.