"Smart Brick" fejlesztése SoC platformon

OData támogatás
Konzulens:
Nagy Ákos
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az Internet of Things (IoT) manapság egyre nagyobb figyelmet kap. Az IoT olyan fizikai objektumok internete, melyhez az eszközök adatgyűjtés és adatcsere megvalósításának céljából csatlakoznak, és akár emberi beavatkozás nélkül képesek kommunikálni. Az IoT igazi ereje tehát a csatlakozó eszközök együttműködésében, a hálózatban rejlik. Ezekben az eszközökben olyan intelligens építőelemeknek kell lenniük, melyek képesek kihasználni a kommunikációban rejlő lehetőségeket. A „Smart Brick” egy olyan koncepció, mely felhasználja az SoC (System on Chip) rendszerek által nyújtott erőforrásokat, és általános célú építőkockaként képes különböző alkalmazásokban működni, kihasználva az IoT (Internet of Things) hálózatra csatlakozó eszközök által biztosított tudásbázist a működés hangolására. A „Smart Brick” ezáltal akár hétköznapi, akár speciális feladatokat ellátó eszközök lelkét képezi, és az ehhez szükséges információkat, hardver, szoftver konfigurációkat a hálózatról önállóan nyeri. A „smart” jelző egyúttal arra is utal, hogy a működése során a szükséges információkért az IoT-hez fordul, valamint a jelentős számításigényű feladatokat kiszervezi a sokkal nagyobb számítási kapacitással és erőforrásokkal rendelkező, a hálózatra csatlakozó eszközöknek. Dolgozatom egy önvezető jármű példáján keresztül mutatja be az IoT és M2M, valamint az SoC platform együttműködéséből származó előnyöket. Az autóhoz csatlakozó „Smart Brick” azonosítja az eszközt, majd egy szerverről letölti a vezérléséhez szükséges hardverkonfigurációt, ami felruházza a motorok irányításának képességével. Az „építőkocka” gépi látás segítségével észleli a közúti jelzőtáblákat, melyek beazonosítása az IoT-hez csatlakozó szerver feladata. A meghatározott táblatípus alapján a „Smart Brick” - a motorok vezérlésén keresztül - képes a táblák jelentése által elvárt módon vezérelni a járművet. Ez az alkalmazás jól illusztrálja a koncepció lényegét, a hálózat és a rugalmas működés kombinációjában rejlő erőt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.