Smart City kiértékelő rendszer

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Napjaink globalizációs hatásainak nyomán a XXI. századi városok szerepköre jelentősen kibővült. Ezzel a folyamattal párhuzamosan azonban számos kutatás és gyakorlati példa arra világított rá, hogy városaink jelentős része olyan problémákkal küzd, amelyek rontják az életminőséget, és csökkentik a fenntarthatóság szintjét.

Ezen problémák megoldására jött létre a Smart City koncepció, melynek egyértelmű célja, hogy az egyes városok innovatív megoldások és Információs Kommunikációs Technológiák révén legyenek képesek növelni fenntarthatóságukat és lokális versenyképességüket.

A városok egyik kiemelten fontos szektora a közlekedés és mobilitás, amelyet a Smart City koncepcióban a Smart Mobility aldimenzió képvisel. Szakdolgozatom célja, hogy átalakítsam a Villamos Energetika Tanszék által használt Smart Mobility aldimenzió indikátorrendszerét, amely a hazai városok számára segít felmérni a közlekedés aktuális fejlettségi szintjét és ezáltal kijelölni a fejlesztések fő irányvonalát.

Munkám első felében a Smart City témakörét ismertetem, továbbá az ezzel kapcsolatos kutatásokat mutatom be. Ezt követően a Smart Mobility alkategóriára fókuszálva, annak fogalmát és helyét definiálom, majd a jelenlegi indikátorrendszer felépítéséről, működéséről adok képet.

A dolgozatom második felében átalakítottam a már meglévő Smart Mobility indikátorrendszert. Az indikátorrendszer adatainak feldolgozásához lefektettem egy soft-computing-on alapuló kiértékelő mechanizmus alapjait, amely a fuzzy-logika segítségével biztosítja az egyes városok mobilitással kapcsolatos állapotának minél pontosabb feltárását. A kiértékelő rendszer működési metódusát két hazai város példáján keresztül szemléltetem, ugyanakkor összehasonlításként néhány külföldi nagyváros helyzetéről is képet mutatok. Végezetül konklúzióként összefoglalom a kiértékelésem eredményeit a választott alkategóriát illetően.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.