„Smart” mérők alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel a szabálytalanul vételező fogyasztók kiszűrésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Az okos mérés Magyarországon való bevezetésének lehetősége az elmúlt években folyamatosan napirenden van. A bevezetéssel kapcsolatban a Magyar Energia Hivatal is készíttetett tanulmányt és a hálózati engedélyesek már pilotokat is indítottak. A „smart” mérés bevezetését az Európai Unió is ösztönzi, hiszen segítheti két direktíva megvalósulását. Mivel a bevezetés mértéke és a használni kívánt mérők típusai még nem meghatározottak, különösen érdemes lehet olyan, részben hazai sajátosságokat is figyelembe venni, mint a szabálytalan villamosenergia vételezés felderítésének kérdése. A diplomaterv ennek jelentőségét és módját taglalja, mivel az okos mérők különféle áramlopást detektáló érzékelő funkcióval rendelkeznek ugyan mérőtípustól függően, de ezeken felül is több bemeneti paramétert szolgáltathatnak egy esetleges felderítő algoritmushoz, mint hagyományos elődeik.

A dolgozat első részében bemutatásra kerülnek a hazai próbaüzemek több áramszolgáltató példáján keresztül, valamint a felmerülő okos mérési technológiák, összegezve az eddigi tapasztalatokat.

A diplomaterv második része az áramelosztás veszteségeivel foglalkozik. Bemutatja egy áramszolgáltató segítségével, hogy mekkorák a hálózaton a műszaki és a nem műszaki eredetű veszteségek, illetve ezeknek milyen forrásai lehetnek. Kiemeli a nem műszaki veszteségeket, köztük az áramlopást. Bemutatja a Magyarországon jellemző áramlopási módszereket és a jelenleg ezek megfékezésére tett kísérleteket.

Végül a dolgozat harmadik részében, okos mérők alkalmazását feltételezve a hálózaton, bemutatom a diplomaterv keretében kidolgozott újfajta áramlopást felderítő módszert. A módszer pontos mérésekkel és a hálózat pontos ismerete esetén megadja a hálózaton egy vizsgált időszakban, hogy mely fogyasztó, mennyi villamos energiát vételezett szabálytalanul. Valós jellemzőket feltételezve szimulálom a bemeneti paraméterek pontatlan ismeretéből adódó hatásokat. A szolgáltatók anyagi veszteségét csökkentve a módszer gyorsíthatja a „smart” mérés beruházás megtérülését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.