Speciális Android kliens tervezése és fejlesztése a TeleNyugi rendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Györke Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban egyre inkább jellemző társadalmi változás a népesség öregedése, melynek hatására folyamatosan nő az eltartásra, gondozásra szoruló emberek száma, míg közben folyamatosan csökken a rászorulók eltartására képes társadalmi réteg. Ezen változások komoly fizikai és anyagi terheket rónak a fiatalabb generációkra, így egyre nagyobb szükség van olyan rendszerekre/megoldásokra, melyek segítségével a rászoruló emberek felügyelete egyszerűen, megbízhatóan és költséghatékonyan megoldható. További elvárás lehet az ilyen rendszerekkel szemben az is, hogy a felügyelet nagy távolságok mellett is lehetséges legyen, mivel manapság igen jellemző, hogy a családtagok egymástól távol élnek.

Szakdolgozatom készítése során lehetőségem nyílt bekapcsolódni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Egészségipari Mérnöki Tudásközpont (EMT) munkájába, ahol az ismertetett igényeknek megfelelő távfelügyeleti rendszer (TeleNyugi Plus) fejlesztésébe csatlakoztam be. Munkám során az elsődleges feladatom a rendszerhez tartozó androidos kliens alkalmazás megtervezése és kivitelezése volt.

Szakdolgozatomban bemutatom a készülő rendszer felépítését, alapvető működését és a rendszert alkotó főbb komponensek feladatait a kliens alkalmazás szempontjából fontos részekre koncentrálva. Ezt követően részletesen tárgyalom az alkalmazás tervezésével kapcsolatos főbb lépéseket, kitérek a kliens alkalmazás felépítésére, az alkalmazást alkotó főbb komponensek működésére és a köztük lévő kapcsolatokra. Végül a dolgozat második felében a kivitelezéssel, majd pedig a teszteléssel foglalkozom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.