Spektrális zajszintmérő műszer tervezése automata meteorológiai állomásokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Kiss Domokos
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szakdolgozat témája egy spektrális zajszintmérő műszer tervezése automata

meteorológiai állomásokhoz. Az új műszer képes a zajszintet mérni nagyjából 60 dB-es

tartományban és a spektrumát meghatározni 20Hz-10kHz-ig. A tervezésnél fontos szempont

volt, hogy olcsó és korszerű mérőeszközt készítsünk.

A műszer a zajt egy egyszerű elektret mikrofonnal alakítja át elektromos jellé, amit egy

változtatható erősítővel erősítünk, egy dinamikakompresszorral. Ennek az a szerepe, hogy a

mikrofonból kijövő jelet nagyjából azonos szinte erősítse, így lehetővé téve azt, hogy a teljes

tartományon hasonló pontossággal mérjünk. A dinamikakompresszor kimenő jele egy

mikrokontroller (Microchip dsPIC33FJ64GP802) analóg bemeneteléhez van illesztve. A

dsPIC 10 bites A/D átalakítója kb. 20 kHz-en mintavételez. A mikrokontroller egy 512 pontos

diszkrét Fourier transzformációt végez, s így előáll a spektrum 20Hz-től 10kHz-ig, 20 Hz-es

lépésekben. Ezután lehetőség van arra, hogy a zajméréshez „A” súlyozást vagy egyéb

súlyozást alkalmazzunk a spektrumon. Az „A” súlyozást alkalmazzák a környezeti és ipari

zajok méréséhez. A legtöbb háztartási készülék zajszintjét is dB(A)-ban adják meg. A

zajszintet és a hozzá tartozó spektrumot RS-485 vonalon küldi el az adatgyűjtőnek. A használt

protokoll – melyet a Boreas Kft. biztosított – a függelékben megtalálható.

Az első fejezetben bevezetem a szakdolgozat témáját, ismertetem az elméleti alapokat, a

következő fejezetben pedig a piacon található megoldásokat tekintem át. A harmadik

fejezetben az érzékelő rendszertervét ismertetem. A negyedik fejezet a tervezés során gyűjtött

tapasztalatokat összegzi. Az ötödik fejezetben a megvalósítás írom le, míg az utolsóban a

megoldással kapcsolatos tapasztalatokat és fejlesztési lehetőségeket foglalom össze.

A tervezés során azt a tapasztalatot vontuk le, hogy az érzékelő képes a környezeti zajok

mérésére, és alkalmazható a Boreas Kft. automata meteorológiai állomásaihoz. Így lehetővé

vált a zajszint folyamatos monitorozása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.