Statechart modellezési környezet megvalósítása webes szakterület modellezési eszközökkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mezei Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Manapság a szakterületi modellezés egyre jobban elterjed a szoftverfejlesztés területén. A szakterületi modellező alkalmazások többnyire alkalmasak az olyan általános modellezési nyelvek leírására is, mint pl. az UML diagramok. A szakterületi modellező környezetek képességeinek tesztelésére, erősségeinek és gyengeségeinek felmérésére ennélfogva kiválóan alkalmas feladat az egyes UML diagram szabványok megvalósítása.

A szakdolgozatom célja az volt, hogy az UML diagram egy szabványát, a Statechart mechanizmust valósítsam meg szakterületi modellező környezet segítségével. Ehhez először meg kellett ismernem az éppen aktuális UML szabványt (UML 2.5).

Ennek ismeretében a szakterületi modellező rendszerbe kellett beépíteni az újonnan megismert elemeket. A megvalósított megoldás a modellező rendszer egy pluginjaként működik a rendszer részeként, de mégis teljesen különálló egységként, vagyis a rendszert nagyon könnyen tovább lehet fejleszteni, ha alkalomadtán egy másik UML mechanizmust szeretnénk létrehozni. Az UML elemeknek és egymással való interakciójuknak modellezésére először a Statechart mechanizmus (állapotgép) metamodelljét kellett megalkotni. Amint ez elkészült, a plugin segítségével már létre lehetett hozni egy példánymodellt a statechart elméleti működésének megfelelően.

A projekt megvalósítása közben a kliens-szerver kommunikációban és a plugin írásban is növeltem tapasztalatomat, valamint új megoldásokat és lehetőséget fedeztem fel a webes megjelenítés terén. Megvizsgáltam a webes megjelenítésre használt technológiát és kiegészítve még több lehetőségünk vált elérhetővé ezen a terén. Munkám során a webes megvalósítás és a háttérben zajló szerver-kliens kommunikáció is igen fontos szerepet kapott.

A példánymodell elkészítése, valamint az utána következő, az összerakott példányból történő kódgenerálás közben meggyőződhettünk a projekt gyakorlati hasznáról. A modell további tesztelése során szerzett tapasztalatok alapján néhány továbbfejlesztési lehetőség került megfogalmazásra, amelyek az elkészült műszaki alkotás ipari felhasználását és létjogosultságát tovább erősítik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.