Stílusátvitelen alapuló nem-fotorealisztikus megjelenítési módszer implementálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Umenhoffer Tamás
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Munkám során egy minta alapú stilizált megjelenítési algoritmust implementáltam, mely a különböző megvilágítási csatornák és egy megrajzolt kép segítségével állít elő egy szintetikus jelenetet. Az algoritmust főként a StyLit nevű algoritmus ihlette, mely komplex módszerekkel iteratívan optimalizálja a kimeneti képet. Észrevételeink alapján az algoritmus nagyobb patch darabokból építkezik, majd optimalizál, ezért felvetődőtt, hogy lehetséges-e hasonló eredményt elérni egyszerűbb patch alapú szintézissel. A csatornák számának növelésével egyre pontosabb képet kaphatunk a jelentről és biztosíthatjuk, hogy közel megfelelő helyről vegyük a patcheket.

A textúra szintézishez több megközelítés is létezik. Ennek kapcsán megismerkedtem a patch és pixel alapú textúra szintézissel. A pixel alapú textúra szintézis pixeleket veszi alapegységnek és pixelenként építi fel a kimenetet. A patch alapú szintézis pedig a képből részleteket kiragadva igyekszik összeállítani a kimeneti képet. Kitérek az egyes szintézis módszerekre, előnyeikre és hátrányaikra.

Bemutatom a fejlesztés menetét a kezdetektől az implementációig. Kitérek a felhasználói felület működésére, mely fejlesztése során tanulhattam az OpenGL használatáról. Említést teszek a felhasznált technológiákról, könyvtárakról, mint az OpenMP multiprocessing API és a FreeImage könyvtár projekt.

Végezetül értékelem az elért eredményeket és megvizsgálom az egyes javítási lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.