Stressz tesztelési módszertanok a kockázatkezelésben és azok szerepe a banki szabályozásban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kósa Zsuzsanna Mária
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A 2008-as gazdasági válság megfelelő példa volt arra, hogy a bankokat érhetik olyan, kedvezőtlen piaci elmozdulásokban megnyilvánuló sokkhatások, amelyek a saját tőkéjüket felemészthetik bankcsődöket, állami bankmentéseket eredményezve. Emiatt a felügyeletek szigorúbb elvárásokat fogalmaztak meg a Bázel II szabályozás 2. pillérében a tőkeképzés módszertanaira vonatkozóan, melyben nagy hangsúlyt kapnak a különböző stressz tesztek. Jelen dolgozatban egy olyan szimulációs eljárás megvalósítását mutatom be, mely stressz tesztek segítségével, gyorsan képes a banki könyvben rejlő kamatkockázatok feltárására.

Dolgozatomban bemutatom a bankok alapvető működési elvét, a banki mérleg felépítését és kitérek a mérleg sajátosságából fakadó kockázatokra, kiemelt figyelmet fordítva a kamatkockázatokra. Ismertetem a jövedelemalapú (NII) és a gazdasági tőkeérték-alapú (EVE) kamatkockázati számítási módszertanokat és bemutatom a kockázatkezelésben használatos stressz tesztelési módszertanokat. A dolgozatban 6 féle stressz szcenáriót állítottam fel a Bázeli ajánlásnak megfelelően, melyek segítségével a különböző hozamgörbe elmozdulások banki mérlegre gyakorolt hatását vizsgáltam meg egy saját fejlesztésű alkalmazás segítségével. A megvalósított stressz forgatókönyvek a következők: 200 bázispontos párhuzamos felfelé, illetve lefelé eltolás; a rövid és hosszú hozamok sokkja; valamint a hozamgörbe csavarodás.

A gazdasági tőkeérték alapú kamatkockázati számítások alapjául szolgáló adathalmazt, a hipotetikus banki mérleget saját magam állítottam elő, melynek tárolására megterveztem és megvalósítottam egy Microsoft SQL Szerveren futó adatbázist. Az alkalmazás megvalósításához MATLAB-ot használtam, melynek implementációs lépéseit a folyamattervezéstől a vizualizáción át a grafikus felület megvalósításáig részletesen tárgyalom a dolgozatban. Az alkalmazás számításait egy részletes elemzéssel igazoltam, melyben a kapott eredmények értelmezésére és kiértékelésére helyeztem nagy hangsúlyt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.