Struktúra alapú tesztelés vizsgálata egy komplex szoftverrendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A manapság megjelenő szoftverek növekvő minőségi és robusztussági követelményei miatt egyre fontosabb szempont a tesztelés a fejlesztési folyamatokban, amellyel - többek között - ezek a követelmények adott szinten teljesíthetők. A dolgozatom is ennek a témának egy részét öleli körül azáltal, hogy egy komplex szoftver, a PetriDotNet 2 segítségével bemutatja a struktúra alapú tesztelés kihívásait és lehetőségeit.

A dolgozatom során elsőként röviden tárgyalom a tesztelési lehetőségeket, így könnyebben elhelyezhetővé válik a dolgozatom témája és a tesztelés azon típusa, amellyel mélyrehatóbban is foglalkoztam, azaz az egységtesztelés. Ennek bemutatásával kiemelhető a Pex, mint támogató eszköz jelentősége az egységtesztelés során, hiszen ez az eszköz struktúra alapon képes tesztkészletet előállítani, így a dolgozatomban azt is megvizsgálom, hogy milyen kihívásokkal lehet találkozni és milyen eredményeket lehet elérni egy komplex szoftverrendszer Pex-szel való vizsgálata során. Ennek a vizsgálatnak további jelentősége, hogy az elvégzése során a PetriDotNet 2 számára egy olyan tesztkészlet állhat elő, ami kiindulási alapot jelenthet a szoftver belső moduljának átfogó teszteléséhez. A dolgozatomban megvizsgálom továbbá az egységtesztelés egyik jelentős részét, az izoláció megvalósítási lehetőségeket, hiszen az említett tesztkészlet elkészítése során ez egy kiemelkedő problémát jelentett.

A munkám során elért legfontosabb eredmények között említhető a .NET-hez jelenleg elérhető izolációs keretrendszerek részletes összehasonlítása és Pex-szel való együttműködésük vizsgálata, a komplex szoftverekben való Pex-szel végzett robusztussági tesztelés kihívásai és megoldási javaslatai, a Pex-szel való funkcionális jellegű tesztek előállításának nehézségei, illetve a PetriDotNet 2-höz előállt alap tesztkészlet, amely tovább bővíthető a jövőben a tesztelés elvégzéséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.