Superresolution algoritmus FPGA megvalósíthatóságának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Szántó Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A világról kialakított képünk megformálásában nagy szerepe van a vizuális érzékelésnek. A valóságról nyerhető információk tetemes hányada látásunkon keresztül válik tudatunk részévé. Ezért a képalkotási technikák egyre több területen válnak nélkülözhetetlenné az információk rögzítése és reprezentálása szempontjából is. A digitális képalkotó eszközök felbontó képességé rohamosan növekszik. Azonban sok területen még részletesebb információra van szükségünk. Ilyen például az orvosi képalkotás és a gépi látás széles kutatási területe.

A digitális képek felbontóképességének növekedését a képalkotás technológiája és a szenzorok fejlődése idézte elő. Napjainkban azonban a számítási kapacitás is rohamosan növekszik, így teret nyertek az utólagos képfeldolgozási technikák lehetőségei is. Az angol terminológiában az algoritmusok ezen csoportját computational photography-nak, azaz „számítási fényképezésnek” nevezik. Az elnevezés azt szimbolizálja, hogy az elkészült képek utólagos számolások eredményeként válnak pontosabbá.

A superresolution (magyarul „szuper felbontás”) módszereik is a computational photography algoritmusok családjába tartoznak. A módszer legnépszerűbb jelentése, a következőt célozza: a valóság több pontatlan felvétele által egy pontosabb képi reprezentációt állítson elő. A munkám során igyekeztem ezt a jelenleg is aktív kutatási területet megismerni.

A számítási kapacitás növekedését az újabb, nagy párhuzamosításra képes eszközök megjelenése jelentette. Ilyen eszközök csoportjába sorolható az FPGA (Field-Programmable Gate Array) is. A dolgozatom célja a superresolution algortimus FPGA implementálhatóságának vizsgálata.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.