Szabályozási tartalékok igénybevételének optimalizációja a SZTIR rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Faludi Andor
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszer biztonságos működésének alapvető feltétele, hogy egyensúlyban legyen az erőművek megtermelt és a fogyasztók által elfogyasztott teljesítmény, illetve fontos, hogy a rendszerfrekvenciától csak bizonyos mértékben lehet eltérni. Szükség van tehát szabályozási tartalékok fenntartására.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) új informatikai rendszer (Szabályozási Tartalékok Informatikai Rendszere – SZTIR) bevezetését tervezi, melynek főbb funkciói: feszültség-és meddőteljesítmény szabályozás, rednszerszintű szolgáltatások és kiegyenlítő szabályozás támogatása, hálózati átviteli szűk keresztmetszetek és metszékek kezelése, átviteli hálózat veszteségeihez szükséges források biztosítása.

A szabályozási tartalékok igénybevételekor a technikai feltételek mellett fontos szerepe van annak, hogy a szükséges teljesítményváltoztatás a legolcsóbb ár mellett legyen biztosítható. Ezt a feladatot hivatott ellátni a SZTIR igénybevételi optimalizációja. A célja egy olyan igénybevételi csomag összeállítása, ami egy adott intervallumra a legolcsóbban biztosítja a rendelkezésre álló szabályozási tartalékok felhasználásával a kívánt teljesítményváltoztatást.

Szakdolgozatomban bemutatom a Szabályozási Tartalékok Informatikai Rendszerének főbb funkcióit, valamint részletesen tárgyalom az igénybevételi optimalizáció működését. Az optimalizáció algoritmusának vizsgálatával és szabályozási esetekre történő tesztek futtatásával és kiértékelésével kívánom megállapítani a működés helyességét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.