Szabályozási tartalékok tervezésének lehetséges módszerei

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszerekben az ellátásbiztonság érdekében mindig szükséges szabályozási tartalékokat lekötni. Ezek beszerzése minden országban az adott rendszerirányító feladata. Dolgozatom elején általánosan az európai villamosenergia-rendszer felépítését és rendszeregyensúly fenntartását mutatom be, majd a hazai beszerzés jellegzetességeit ismertetem a tender kiírásától, egészen az ajánlatok elszámolásáig. A beszerzés piaci alapokon történik és változó időtávú tendereken köti le a termelői kapacitásokat a rendszerirányító.

A szakdolgozat harmadik részében pedig azt fogom vizsgálni, hogy hogyan lehetne javítani a beszerzés hatékonyságán, illetve hogyan hatottak az utóbbi évek változtatásai a tenderekre. 2012 előtt a MAVIR másképpen szerezte be a szabályozási tartalékokat, mint napjainkban. Ezekre az esetekre külön számítási modellt hoztam létre Matlab-ban. Előbb fiktív adatokkal bemutatom a modell működését, majd pedig 2014 január, február, március és júliusi beszerzés adatait kielemezve modellezve végzem a vizsgálatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.