Szakterületi adattárak tervezésének és megvalósításának részleges automatizálása szemantikus technológiák segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gajdos Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Diplomamunkámban egy konkrét feladaton keresztül mutatom be a szemantikus technológiák alkalmazási lehetőségeit adattárházak építésének, konkrétan a normalizált központi adattárból a dimenziós szerkezetű szakterületi adattárakba való adatátöltésnek a támogatására.

Bemutatom a hátterét és ismertetem a főbb fogalmait az adattárházak és a szemantikai tech-nológiák területének. Részletes leírást adok az adatáttöltés folyamatáról, ami kiindulópontja-ként szolgál a tárgyterületet leíró ontológia fejlesztésének.

A fogalmi modell fejlesztésekor a legfontosabb szempont az volt, hogy olyan produktum álljon elő, ami több a feladat egy egyszerű technikai megoldásánál. A modell összhangban van az adattárházak területének főbb fogalmaival. Az információkat kontextusban tárolja, ezért alkalmas egy vállalat tudástőkéjének gyarapítására. A megoldás (szerkezetéből adódóan) bővíthető oly módon, hogy alkalmassá váljon az adattárház építési folyamat egyéb lépéseinek támogatására is.

A dolgozatban számos szemantikai formalizmust (és néhány kapcsolódó szoftvert) ismertetek és értékelek egy szempontrendszer szerint. A szempontrendszer tükrözi azokat a technikai elvárásokat, amelyek a fogalmi modell megvalósításához elengedhetetlenek. A szempontrendszernek az OWL és a Protégé Frames feleltek meg a leginkább, ezért ezeket használtam az ontológia elkészítéséhez. Továbbá kifejlesztettem egy Protégé Frames plugint, amely képes feldolgozni az ontológiát és előállítani a betöltést végrehajtó SQL scripteket.

Egy konkrét példán keresztül ismertetem a betöltés folyamatát és pontosan dokumentálom a dolgozatban, hogy miért felelősek a generált SQL scriptek különböző részei.

Az ontológia fájljai, a teszteléshez használt Oracle adatbázist generáló scriptek, valamint a plugin forráskódja a diplomamunka mellékleteként érhető el.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.