Szakterület-specifikus állapotkódolók félautomatikus generálása

OData támogatás
Konzulens:
Nagy András Szabolcs
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modellvezérelt fejlesztőeszközök egyre nagyobb segítséget biztosítanak a gyors és jó minőségű fejlesztések elvégzéséhez, mint például a tervezésitér-bejárás (Design Space Exploration – DSE). Célja, hogy előre definiált feltételeknek megfelelő rendszerterv javaslatokkal álljon elő, és a lehetséges megoldások között a meghatározott hasznossági függvény segítségével sorrendet is képes legyen felállítani. A szabályalapú tervezésitér-bejárás során egy kezdeti modellből kiindulva a modellen végrehajtható műveleteken keresztül elérhető modellállapotok feltérképezhetőek. A bejárást követően a céljainknak megfelelő állapotok közül a számunkra valamilyen szempontból legmegfelelőbb állapothoz vezető műveletek sorát adjuk vissza eredményül.

Egy fontos kihívása a DSE-nek a bejárás során újra előforduló modellállapotok megta-lálása, mivel ezek ismételt bejárása csökkenti a teljesítményt és végtelen ciklushoz is vezethet. A modellállapotok hatékony megkülönböztethetőségét állapotkódolással biz-tosíthatjuk, amely minden állapothoz egy egyedi állapotkód hozzárendelését jelenti. Az állapotkódokkal kapcsolatban elvárás, hogy csak valóban azonos állapotok esetén egyezzenek meg, illetve azonos állapotokhoz semmilyen módon ne rendelhessünk kü-lönböző állapotkódot.

A VIATRA-DSE egy modellvezérelt, szabály alapú tervezésitér-bejáró keretrendszer, mely rendelkezik egy általános állapotkódolóval. Ennek segítségével minden, a bejáráshoz megadható modellből képes állapotkódot generálni, azonban a legtöbb esetben a modell ismeretében az általánosnál hatékonyabb állapotkódoló készíthető el. Ennek el-készítése azonban nehéz feladat és az esetleges hibák nehezen észlelhetőek. Ezen nehézségek megoldása érdekében egy állapotkódoló generátor elkészítése a célom, mely a metamodell és egy erre a célra elkészített nyelvi eszközzel megadott konfiguráció segítségével képes az általános állapotkódolónál hatékonyabb állapotkódolót generálni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.