Szakterületspecifikus diagnosztikai szabályrendszer tervezése és analízise

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Nagy szoftver rendszerek megvalósításának egyik elterjedt módszere az üzleti folyamat alapú tervezés, melynek során a folyamatokat egyszerű grafikus modellként kezeljük. Az ilyen tervezés segítségével az adott terület szakértői is könnyen átláthatják, megérthetik a készülő rendszer működését.

Ilyen rendszerek esetében azonban több kérdés is felmerülhet, például: A megtervezett üzleti folyamat megfelel-e a rendszer specifikációjának? Az elkészült rendszer tényleg a specifikációnak megfelelően működik-e? Hogy lehet kiértékelni a rendszer működését üzleti és informatikai szempontból? Hogy lehet kimutatni a rendszert kiszolgáló erőforrások hibáit?

Ezekre a kérdésekre a folyamat lefutásainak naplójának elemzése adhat választ. Azonban gyakori futtatások vagy hosszú használat után nagy mennyiségű adat termelődhet. Ezen adatok elemzése már nehézkessé válik, így szükséges annak hatékony támogatása, egy olyan környezet megvalósítása, amellyel segíteni lehet a szakértők munkáját.

Ezt a problémát oldhatjuk meg diagnosztika használatával. A dolgozat során bemutatok egy ipari projekt során elkészült diagnosztikai környezetet. A környezet segítségével a szakértők a folyamat saját fogalomkészletét használva írhatnak fel üzleti szabályokat, amelyekkel azonosíthatóak a hibás állapotok.

A diagnosztika sikeressége a szabályok minőségén múlik, ezért érdemes a szabályokat is több szempont szerint ellenőrizni. A dolgozat során bemutatom, hogyan oldható meg a szabályrendszer elemzése teljességi és helyességi szempontból.

Teljesség szempontjából ellenőrizni kell, hogy az üzleti elemzők tényleg felírtak-e minden kritikus folyamatelemre szabályt. Ehhez egy szakértőnek meg kell jelölnie a folyamat modelljén a fontos, kritikus komponenseket.

Helyesség szempontjából ellenőrizni kell, hogy a szabályok nem mondanak-e ellent egymásnak, valamint, hogy nincs-e köztük átfedés, amely problémát jelenthet. Az ilyenfajta ellenőrzések elengedhetetlenek a diagnosztika helyes működéséhez.

A szabályok minőségének biztosítására egy másik mód lehet, ha azt nem az elemzőknek kell felírniuk, hanem az egyszerűbb, nagy mennyiségben szükséges szabályokat automatikusan előállítjuk. Ezzel jelentősen csökkenthető a szabályokban lévő hibák száma, valamint az elemzők munkáját is könnyíthetjük ezzel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.