Számítási felhők üzemeltetésének tervezési tér felderítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kocsis Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A felhő alapú szolgáltatások elterjedésével az IT szolgáltatások megvalósításának és hozzáférésének módja napjainkban rohamos átalakuláson megy keresztül. Ebből kifolyólag egyre több vállalat dönt úgy, hogy lépést tartva a többiekkel, a nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot megengedő felhő alapú infrastruktúra használatára tér át.

Ennek megvalósításához a legalkalmasabbak az Infrastruktúra mint Szolgáltatás (IaaS) modellnek megfelelő számítási felhők lehetnek, amelyek a legkiterjedtebb felhasználhatóságot biztosítják más típusú felhőkhöz viszonyítva, köszönhetően az általuk rendelkezésre bocsájtott alapvető erőforrásoknak, melyekre bármilyen tetszőleges alkalmazás telepíthető. Azonban a széleskörű felhasználhatóság következtében jóval több és összetettebb feladat hárul a felhőt üzemeltetőkre.

Egy jelentős probléma ilyen rendszereknél, hogy biztosítsuk a felhőben allokált virtuális gépek számának optimális szinten tartását a - gyakran változó - felhasználói igényeket figyelembe véve. Eközben azonban arra is oda kell figyelnünk, hogy – a hibás állapotok megszűntetésével és a hibahatások elfedésével - megfelelően kezeljük a használt infrastruktúra hibáiból eredő kockázatokat. Az ilyen jellegű problémák a legtöbb esetben az infrastruktúra újrakonfigurálásával orvosolhatóak, és bár az újrakonfigurációk automatizált végrehajtása manapság bevett gyakorlat, az olyan sokszor egymásnak ellentmondó követelményeknek megfelelő hatékony automatizált újrakonfiguráció tervezés, amely az újrakonfiguráció minőségi jellemzőit is figyelembe veszi, még nem megoldott.

A dolgozat célja a modellvezérelt rendszertervezés tervezési tér felderítés eszközének alkalmazása az IaaS alapú felhők újrakonfigurációjának automatikus tervezésére, valamint egy autonóm egység kialakítása az elkészítésre kerülő tervező modulra építve.

Elért eredmények:

Ennek keretében megvalósítottam egy privát felhő infrastruktúra konfigurációját és az azzal szemben támasztott követelményeket leíró metamodellt, amire építve kialakítottam egy monitorozó és beavatkozó keretrendszert automatikus újrakonfiguráció tervezéshez. Végül példa futtatásokkal teszteltem a rendszer működését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.