Számítógépes idegennyelv-tanulást elősegítő segédszoftver fejlesztése nyelvészeti eszközök használatával

OData támogatás
Konzulens:
Ercsényi András
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az idegen nyelvű kommunikáció nagyjából egyidős az emberiséggel, azonban az eziránti igény a XX. század másik felétől a közlekedési- és kommunikációs eszközök rohamos fejlődésével, valamint az utazás szabadságával nőtt meg igazán. Régebben az emberek nagy része számára nem volt elérhető se a külföldre való utazás, a helyi közösségekben pedig elegendő volt az anyanyelv használata. Ezért az 1900-as évek végéig az idegennyelv-tanulás csak egy igen szűk réteget érintett, akiknek főként munkájuk miatt volt szüksége ezen ismeretekre.

Az elmúlt huszonöt évben azonban ez megváltozott. Napjainkban az idegen nyelvek használata (főképp az angol nyelvé) egyre nagyobb szerepet játszik az emberek életében. Az internet megjelenésével szinte végtelen mennyiségű és javarészt idegen nyelvű tarta-lom vált hozzáférhetővé. A felsőfokú tanulmányok végén megkövetelik a nyelvvizsgát, a diplomások esetében pedig a munkaerőpiacon elvárás legalább egy idegen nyelv behatóbb ismerete. Sokszor a szaknyelvben a legfrissebb technológiák, naprakész cikkek csak angol nyelven érhetőek el.

A számítógépek elterjedése soha nem látott lehetőséget biztosít a tanulásra, bármiről is legyen szó. Ennek ellenére a számítógépes nyelvoktatás gyerekcipőben jár, kevés igazán hasznos program érhető el a hatékonyan nyelvet tanulni kívánó emberek számára.

Alkalmazásom a nyelvészek számára már ismert funkciókat bővíti ki nyelvtanulási lehe-tőségekkel. Megvizsgálom a fontosabb nyelvészeti szövegelemzési módszereket és ezek kihívásait. Bemutatom, hogyan is működik a tanulás és felejtés, valamint hogyan lehet hatékonyan tanulni.

Továbbá bemutatásra kerülnek a hatékony tanulást elősegítő ún. spaced repetition soft-ware-ek. A programom pedig demonstrálja, hogyan lehet a fentebb említett nyelvészeti módszereket és tanulási technikákat ötvözni az eredményes nyelvtanulás érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.