Számítógéppel vezérelt háromfázisú teljesítménymérő berendezés

OData támogatás
Konzulens:
Kisvölcsey Jenő Dr.
Villamos Energetika Tanszék

A szakdolgozatomban egy számítógéppel vezérelhető háromfázisú teljesítménymérő készülék hardver- illetve szoftver tervezését szeretném bemutatni. A fejlesztés pontos részletezése túl hosszú leírást eredményezne, ezért csak a munka leglényegesebb eredményeit emelem ki, az időrendiséget figyelmen kívül hagyva.

Az első fejezetben, röviden összefoglalom, hogy a tervezés során mi volt a célom, mik voltak a szempontok, mely alapkövetelményeknek felel meg a készülék. Ezt egy specifikációban részletezem, illetve funkcionális blokkvázlaton mutatom be a teljesítménymérő felépítését.

A második fejezetben a hardvertervezés lépéseit mutatom be, annak miértjeire világítok rá. Ez alatt csupán kapcsolási rajz szintű fejlesztést kell érteni, a nyomtatott áramkör és a beültetés tervezését nem érintem, mivel a készülék nem került legyártásra. Továbbá az egyes hardver komponensek tervezés szempontjából lényeges tulajdonságait is részletezem. Ezt sem túl bőven, csak a működés szempontjából fontos tényezőkre térek ki.

A harmadik fejezetben a szoftvertervezés részleteit mutatom be. Mind az egyes mérések illetve számítások elméleti hátterét, úgy a megvalósítási lehetőségeket is figyelembe véve. Természetesen nem megyek bele minden egyes algoritmus ízekre szedésébe, azonban a fontos dolgokat részletezem.

A negyedik fejezet tartalmazza az összefoglalást, a tesztelés során kapott eredményeket és azok értékelését, a továbbfejlesztési lehetőségeket illetve a konklúziót.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.