Szélerőmű park 132kV-os hálózati összeköttetésének és zárlati viszonyainak elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban az alaperőművek folyamatos hatályon kívül helyezésével, a fosszilis energiák drágulása miatt az ipar egyre nehezebben követi a növekvő energiaigényt.

Az egyik ilyen megoldás az energiaigény kielégítésére a 120 (132) kV-os elosztói hálózat bővítése kapcsolt, illetve megújuló erőforrások bevonása a termelési folyamatokba. Ez egyben az elosztói hálózat átalakítását is igényli: egyes vezeték szakaszok felhasítását, melyek során megfelelő számításokat kell végezni az új hálózati kialakításon bekövetkezhető zárlatokra.

Ebben a diplomatervben a feladatom az volt, hogy olyan helyzetben vizsgáljak meg egy szélparki alállomásból szabadvezetékként induló 132kV-os összeköttetést, hogy egy rövid kábelszakasz beiktatásával - a 132kV-os összeköttetés egy nagyfeszültségű alállomásba történő csatlakoztatása után- milyen zárlati viszonyok alakulnak ki a vezetékeken egy esetleges zárlat bekövetkezése esetén.

Először a villamos paraméterek meghatározása volt ehhez szükséges, illetve a két „alállomás” zárlati impedanciájának meghatározása. A paraméterek meghatározása után külső szakmai konzulenssel egyeztetve, egyfázisú földzárlatra határoztam meg a hibahelyi áramokat. Ehhez először egy megfelelő helyettesítő képet vettem fel, majd kiszámoltam az eredő zérus sorrendű áramot, majd ebből számoltam ki a hibahelyi zárlati áramot. Mivel a feladat az áramdiagram illetve áramegyenletek meghatározása volt, ezért a szabadvezetéket a hibahelytől függően két részre bontva a vezeték mindkét irányába folyó áramokat kellett meghatároznom. Így a vezetéket egy x és egy l-x komponensre bontva x paraméter értékének különböző megválasztásával más zárlati áramértékeket kapunk. Ezekkel a számításokkal meghatároztam az áramegyenletet, majd x paraméter értékének finom léptékű megválasztásával ábrázoltam az áramdiagramot.

A feladat további részében részletes modellt építettem fel az EMTP-ATP szimulációs program segítségével, melynek segítségével összehasonlítottam a „kézzel” és számítógépes szimulációval számolt értékeket.

A legnagyobb áramértékek figyelembe vételével az áram- és védővezetők katalógusából, vagy szabványából kiolvasható, hogy megfelelő választás volt-e az áramvezető zárlati szilárdság szempontjából, vagy másik vezetéket kell-e alkalmaznunk.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.