Szélerőmű-parkok hálózati csatlakozásának műszaki előírásai és dinamikus modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Szabó László
Villamos Energetika Tanszék

Mint a világban, úgy Magyarországon is egyre jobban teret nyernek a megújuló

energiaforrások. Ezek közül is nagy számban terjednek a szélerőművek és szélerőmű-

parkok. A szél sztochasztikus jellege miatt ezen energiaforrások integrálása a

villamosenergia-rendszerbe komoly nehézségeket okoz, ezért rendkívül szigorú

előírásokat hoztak létre az üzemeltetést és üzembe helyezést illetően. Dolgozatomban

ezen előírásokat mutatom be és emellett egy dinamikai modell viselkedését vizsgálom.

Legelőször ismertetem, milyen szélerőmű típusok léteznek, ezeknek milyen előnyei és

hátrányai vannak. Ezt követően a hazai szélerőművek és a hazai villamosenergia-

rendszer kerül röviden bemutatásra.

Következő fejezetben a külföldi és a hazai műszaki előírásokat ismertetem részletesen, a

fejezet végén pedig összehasonlítást végzek közöttük.

Továbbiakban egy dinamikai modell megalkotása volt a feladatom, melyet egy

szimulációs program segítségével tudtam vizsgálni. Kifejezetten villamosenergia-

rendszerek szimulációs vizsgálatára fejlesztett szoftvert választottam ennek

végrehajtására, melynek neve Power System Simulation for Engineering.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.