Szélerőművek termelés-előrejelzési módszereinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kollár István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia hasznosítása az utóbbi évtizedek-ben egyre jelentősebb szerepet tölt be a világ villamosenergia-piacán. Az Európai Unió célkitűzései között szerepel, hogy 2020-ra a primerenergia-felhasználás 20%-a ily mó-don kerüljön előállításra. Kétségtelen előnyei mellett azonban a „zöld energia” számos orvosolandó probléma elé állítja alkalmazóit.

A szélenergiát kritizálók legfőbb érve a turbinák időjárásfüggő termeléséből szár-mazó rendszerbiztonságra gyakorolt negatív hatása. A szél korlátozott pontosságú előre jelezhetősége miatt ugyanis a szélerőművek leadott teljesítménye sem prognosztizálható kellően pontosan. Ennek következtében azonban a rendszer biztonságos működésének fenntartásához, vagyis a bizonytalanságok kiszabályozhatóságának biztosításához a szélenergiából nyert energiának az összes termelt energiához viszonyított aránya csak korlátozott lehet. A jelenlegi szabályozási környezetben Magyarországon pillanatnyilag nincs lehetőség újabb szélerőmű telepítésére, ugyanis 2011-re beépítésre került a hatá-lyos kormányrendeletben maximálisan megengedett 330 MW összteljesítményű szél-turbina. A kapacitásbővítés alapvető feltétele lenne a szélből származó energia mennyi-ségének pontosabb jósolhatósága, melyre több módszer is kínálkozik, pl. a termelt ener-gia eltárolása.

Jelen dolgozat a termelés előrejelzésének pontosabbá tételére fókuszál, melyhez több módszer is felhasználásra kerül. A meteorológia légköri előrejelzéseiből meghatá-rozhatók a turbinák termelési adatai, melyeken további statisztikai módszereket futtatva az eredmények még tovább pontosíthatók. Az elvégzett számítások alapján igazolást nyer, hogy a termelést elsődlegesen befolyásoló szélsebesség mellett a levegő sűrűsége sem elhanyagolható paraméter a termelésbecslési eljárások során, továbbá hogy autoregresszív szűrés felhasználásával is javítható az előrejelzések pontossága.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.