Szélessávú Elosztott Erősítők Újfajta Alkalmazásai

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Zólomy Attila Imre
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A diplomatervem első részében leírom egy 6 GHz-ig működőképes elosztott paraméterű elosztott struktúrájú erősítő teljes tervezési folyamatát, megépítését és mérési eredményeit. Az erősítő tervezése az alkalmazott aktív eszköz extrakciójával kezdődik, a szórási paraméterekből kiindulva jó közelítést adok a tranzisztor szélessávú helyettesítőképére. A tranzisztor modellt felhasználva a tervezés első lépései analitikus számításokkal történnek az 1. számú referenciában leírt módszerek alapján. Következő lépésként a másodlagos hatások figyelembevétele történik számítógépes szimuláció segítségével. Az erősítő nyomtatott áramköri legyártása és megépítése után annak mérési eredményeit ismertetem, melyek visszaigazolják a szimulált értékeket.

A dolgozat második része megvizsgálja, hogyan lehetne az erősítő struktúrájából következően elméletileg használható felső átviteli sávokon működő erősítőt létrehozni. A felsőbb átviteli sávokon történő működést ugyancsak az 1.-es referenciában vetették fel, ennek mélyrehatóbb vizsgálata ott nem történt meg. A dolgozatomban elkezdem ennek elméleti és gyakorlati vizsgálatát, továbbá célom, hogy egy ilyen elven működő elosztott erősítőt valósítsak meg. Numerikus módszerekkel közelítő számításokat végzek a felsőbb átviteli sávokban működő erősítők paramétereire. Továbbá konkrétan egy a második átviteli sávban működőképes elosztott erősítő tervezésével foglalkozok, az alapsávban működőképes – a dolgozat első felében leírt és megtervezett – erősítő eredményeiből kiindulva. A számítógépes szimulációk, optimalizáció, illetve a layout terv megrajzolása után az elkészült erősítő mérési eredményeit ismertetem.

A dolgozat lényegi része tehát a felsőbb átviteli sávokban működőképes elosztott erősítők tervezésével foglakozik, továbbá egy ilyen elven működő erősítő konkrét tervezésével és méréseivel, melyre példát az általam ismert irodalmakban nem találtam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.