Szélessávú impedancia illesztések tervezése nagyfrekvenciás áramkörökben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Zólomy Attila Imre
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Jelen diplomaterv témája a szélessávú impedanciaillesztések vizsgálata nagyfrekvenciás áramkörökben. A dolgozatban elsőként a nagyfrekvenciás, mikrohullámú technikában alkalmazott hálózati leírásmódok rövid ismertetésére kerül sor, majd áttérek a mikrohullámú átviteltechnika egyik alapvető fontosságú feladatára: az impedancia illesztésre. Az ismert impedancia illesztési módszerek közül ismertetésre kerülnek az elterjedt valós, komplex impedanciák keskenysávú, és szélessávú illesztési módszerei. Ezek közül részletesen bemutatom a komplex impedanciák, szélessávú illesztésére alkalmazható analitikus módszereit (Bode-Fano módszer, Youla módszer), és röviden ismertetek néhány numerikus eljárást is. A Bode és Fano által kidolgozott szélessávú illesztési módszert, egy gyakorlati feladaton részletesen bemutatom. A dolgozat második részében a megismert szélessávú illesztési technikák alkalmazását vizsgálom meg, kis méretű, nagy jósági tényezőjű, planár típusú monopól antennákra. Részletesen kitérek a kisméretű antennák speciális tulajdonságaira, és bemutatom az egyik megismert, szélessávú illesztési módszert, és annak korlátait egy konkrét antenna esetén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.