Szélessávú stripline iránycsatoló tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Kertész József
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A legrégebbi mikrohullámú rendszerek csőtápvonalakat, érpárokat és koaxiális kábeleket használtak az információ és elektromágneses hullámok továbbítására. A gyakorlatban ezeknek a struktúráknak sok hátránya volt, a csőtápvonalak robusztussága, az rézvezetékek árnyékolatlansága mind komolyabb tervezési megfontolásokat igényelt, és nehéz volt aktív áramköri komponensekkel integrálni ezeket a megoldásokat.

Az első planáris hullámvezetőket a második világháború idején kezdték el használni, komolyabb fejlesztésük az 50-es évek elején kezdődött csak. Elsőként a stripline vonalakat használták, mintegy „kilapított” koaxiális kábelt.

Szakdolgozatomat külsős céges partnernél, a Bonn Hungary Electronics Kft.-nél végeztem. A cég mikrohullámú eszközök tervezésére specializálódott, megrendeléseiket figyelembe véve igény volt egy 10dB csatolású teljes mobilfrekvencia-spektrumot lefedő iránycsatoló készítésére. A feladat kiválasztásánál fontos szempont volt számomra az önálló laboratóriumi munkám valamilyen szinten történő folytatása, továbbfejlesztése. Ebben egy VSWR-mérőt terveztem, érdekelt az áramkör elé bekötött iránycsatoló működése, tervezésének nehézségei.

A dolgozat első fejezetében az iránycsatoló fogalmát, annak felhasználhatóságát tisztázom, megmagyarázom egy ilyen eszköz alapvető tulajdonságainak jelentőségét.

A második fejezetben a tervezés alatt használt szoftver, a Microwave Office működési mechanizmusára térek ki, a két használt szimulációs módszer (lineáris, EM) közötti különbségeket, jelentőségét tisztázom. Szó lesz a szimuláció során felbukkanó hibák javításáról, a szoftver beépített optimalizációs részének használatáról.

A harmadik fejezetben a tervezés konkrét lépéseit ismertetem, itt kitérek a fizikai struktúra tervezésére is, mérlegelem a gyártás során felmerülő hibajelenségek okát és bemutatom a mérési eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.